30. Test

Välkommen till kursen i Samhällsorientering – en introduktion om det svenska samhället. Vi kommer att prata om målet med den här kursen: att komma in i det svenska samhället, att få en överblick över samhällets olika delar, viktiga grundläggande värderingar, rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället. Lektion 1 handlar även om asylfrågor, invandring och integration i Sverige.

  • Lista 1
  • Lista 1
  • Lista 1
  • Lista 1
  • Lista 1

Sammanfattning lektion 1 Introduktion och invandring

Läs sammanfattning text
Relevanta vidoes och länkar till lektionen Introduktion och invandring.

Alla lektioner