Rätten till säkerhet

Det här temat utgår från rätten till liv och säkerhet och handlar om trafik- och brandsäkerhet, kollektivt resande samt vikten av att kunna simma.

Klicka på bilden för att öppna innehåll/PDF!
Klicka på bilden för att öppna innehåll/PDF!

Material om brandsäkerhet från Räddningstjänsten Storgöteborg

 

Alla lektioner