Lektion 1

Välkommen till kursen i Samhällsorientering – en introduktion om det svenska samhället.
Vi kommer att prata om målet med den här kursen:
att komma in i det svenska samhället, att få en överblick över samhällets olika delar,
viktiga grundläggande värderingar, rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället.
Lektion 1 handlar även om asylfrågor, invandring och integration i Sverige.

Moment 1

  • Se film om asyllagen av UR Sverige
  • Läs mer om att var any i Sverige på informationsverige.se
  • Se film om familjeåterförening av Migrationsverket

Moment 2

  • Film om 1600-talets Göteborg
  • Läs mer om Göteborgs födelse på Göteborgs Stadsmuseums webbsida
  • Läs mer om Göteborgs historia på stadens webbsida

Lektion 1 Quiz

Lektion 1 Quiz