Samhällsorientering – en kurs för dig som är ny i Sverige

Samhällsorientering ger dig viktig information och förståelse för det svenska samhället— en bra start i Sverige!

Du får kunskaper om:

  • dina rättigheter och skyldigheter
  • svensk demokrati och om hur samhället är organiserat
  • arbete och utbildning
  • hälsa och sjukvård
  • barn och familj
  • hur man söker boende

Utbildningen är på ditt eget språk för att du ska få möjlighet att lyssna, ställa frågor och diskutera.
Kursen är gratis. Hela kursen är 20 lektioner.
Alla nyanlända som fått uppehållstillstånd från länder utanför EU kan anmäla sig.

Om Integrationscentrum, Göteborgs Stad

Du läser samhällsorientering på Integrationscentrum på Andra Långgatan 19 i Göteborg.

Här finns också mycket annat:

  • Informationskontor på flera språk där du kan få hjälp med information och rådgivning.
  • Frivilliga kurser om föräldraskap och digital kompetens.
  • Flyktingguide/Språkvän som ordnar möten mellan invandrare och svenskar, individuellt och i grupp.
  • Mentorprogrammet Vägvisaren där du får inspiration att nå dina professionella mål.

Om den digitala plattformen Samhällsorientering.se

Integrationscentrum Göteborgs Stad har utvecklat den digitala plattformen Samhällsorientering.se med finansiering från Länsstyrelsen i Västra Götaland (§37-medel). Ett projekt med att vidareutveckla plattformen pågår under 2017 och fram till 1 mars 2018.