Om kursen Förälder i nytt land

Förälder i nytt land är en föräldrastödskurs för nyanlända i Sverige. Kursen är utvecklad för att främja dialog. Målet är att lyssna på och lära av varandra i frågor som det sällan finns ett givet rätt eller fel svar på. Förälder i nytt land vänder sig till nyanlända föräldrar med barn i alla åldrar.

Kursmaterialet har prövats och utvecklats tillsammans med kursledare i föräldragrupper på arabiska, dari, somaliska och tigrinja på Integrationscentrum, Göteborgs Stad. Materialet till kursen har lästs och kommenterats av sakkunniga inom olika delar av kursens innehåll. Materialet består av:

  • Kurshandledning på svenska. Handledningen innehåller information till kursledaren, manustext, dialogmoment och figurer.
  • Åtta bildark med illustrationer. Bildarken används som dialogunderlag under träffarna.
  • Deltagarhäfte på deltagarnas eget språk. Häftet är översatt till arabiska, dari, engelska, tigrinja och somaliska.

 

Kursen är utvecklad som komplement och fördjupning till kursen i samhällsorientering på Integrationscentrum, Göteborgs Stad. Vill du veta mer om kursen på olika språk eller göra en anmälan, se goteborg.se/integrationscentrum för mer information.

Filmer, kurs- och informationsmaterial Förälder i nytt land är producerat av Göteborgs Stad i samarbete med Duolongo.

Förälder i nytt land har utvecklats under 2018-2019 som en del av samverkansprojektet ”Föräldrastöd till nyanlända i Göteborgsregionen” som genomförts av Göteborgsregionen (GR) tillsammans med Göteborgs Stad, med finansiering från Länsstyrelsen. Projektet följdes och utvärderades av forskare från FoU i Väst, GR. För kunskapsunderlag, utvärdering och annan dokumentation från projektet se goteborgsregionen.se/foraldrastod.

 

Hela kursen