Kursledarutbildning oktober 2022

Sida under konstruktion!

Träff 1: Tisdag 11 oktober 2022, klockan 9 – 12
Plats: Konferensrummet Naven, Gårdavägen 2 i Göteborg.

  • Utbildningens upplägg
  • Sveriges digitaliseringsstrategi
  • Faktorer som påverkar förutsättningarna för digital kompetens
  • Viktiga nycklar i klassrummet som kursledare

Träff 2: Tisdag 18 oktober 2022, klockan 9 – 12
Plats: Konferensrummet Naven, Gårdavägen 2 i Göteborg.

  • Digital kompetens: Kursmål, kursstruktur och lektionsmål
  • Lektionsplanering
  • Pedagogiskt material att använda

Träff 3: Tisdag 25 oktober 2022, klockan 9 – 12
Plats: Konferensrummet Naven, Gårdavägen 2 i Göteborg.

  • Vuxnas lärande och didaktik i relation till digital kompetens för nyanlända
  • Hur kan vi agera i klassrummet för att skapa bra förutsättningar för lärande?
  • Lokal anpassning och genomförande av kurs i digital kompetens