Kursledarutbildning januari 2023

Sidan är under konstruktion och kommer att uppdateras.

Träff 1: Onsdag 18 januari 2023, klockan 9 – 12
Plats: Mer information kommer

  • Utbildningens upplägg
  • Sveriges digitaliseringsstrategi
  • Faktorer som påverkar förutsättningarna för digital kompetens
  • Viktiga nycklar i klassrummet som kursledare

Träff 2: Onsdag 25 januari 2023, klockan 9 – 12
Plats: Mer information kommer

  • Digital kompetens: Kursmål, kursstruktur och lektionsmål
  • Lektionsplanering
  • Pedagogiskt material att använda

Träff 3: Onsdag 1 februari 2023, klockan 9 – 12
Plats: Mer information kommer

  • Vuxnas lärande och didaktik i relation till digital kompetens för nyanlända
  • Hur kan vi agera i klassrummet för att skapa bra förutsättningar för lärande?
  • Lokal anpassning och genomförande av kurs i digital kompetens