Kursmaterial

På den här sidan finns material till kursen i digital kompetens. Detta består av

  • lärarhandledning
  • visuellt material i form av presentationer

Lärarhandledning

Observera att lärarhandledningen är under revidering. Slutversion kommer läggas ut efter utbildningens slut. Klicka på knappen för att läsa lärarhandledningen:

Visuellt material

Klicka på knapparna för att se visuellt material för respektive lektion: