Kursmaterial

På den här sidan finns material till kursen i digital kompetens. Detta består av

  • lärarhandledning
  • visuellt material i form av presentationer

Lärarhandledning

Observera att lärarhandledningen är under revidering. Slutversion kommer läggas ut efter utbildningens slut. Klicka på knappen för att läsa lärarhandledningen:

Visuellt material för kursledare

Klicka på knapparna för att se visuellt material för kursledare för respektive lektion:

Deltagarmaterial

Klicka på knapparna för att se visuellt material för deltagare för respektive lektion:

Marknadsföringsmaterial

Klicka på knapparna för att se förslag på affisch och utvärderingsenkät från Integrationscentrum.