Kursledarutbildning GR-kommuner januari – februari 2022

Välkommen till kursledarutbildning i digital kompetens. På den här sidan finns information om utbildningens innehåll och uppgifter som ska göras inför de träffar som utbildningen består av.

Alla träffar sker klockan 9-12. På grund av smittskyddsläget sker de två första träffarna online via Teams. Vi hoppas att de två senare träffarna kan ske på Göteborgsregionens kommunalförbund, Anders Personsgatan 8 i Göteborg, men vi kommer med besked om detta i senare läge.

Får du förhinder eller blir du försenad? Vänligen sms:a Jakob på telefonnummer 072-204 13 83 eller skicka e-post till någon av oss.

Träffar

Inför träff 1 den 12 januari

På första träffen den 12 januari kommer vi att prata om Sveriges digitaliseringsstrategi, hur digitalisering påverkar individen och samhället samt vilka olika faktorer som spelar in vid utveckling av digital kompetens. Syftet är att svara på frågan varför vi ska arbeta med digital kompetens och hur du som kursledare kan arbeta för att skapa förutsättningar för lärande.

Titta på filmen Om vuxnas lärande (Sensus) inför träffen. Du kan också börja orientera dig på sidorna och titta på lärarhandledning och visuellt material.

Inför träff 2 den 26 januari

På andra träffen den 26 januari kommer vi att prata om kursens struktur, kursmål, lektionsmål, lektionsinnehåll och lektionsplanering. Syftet är att du som kursledare ska få en helhetsbild av kursen.

Inför träffen ska du titta närmare på samtliga lektioner (visuellt material och lärarhandledning) som finns under Kursmaterial. Du behöver inte läsa allting i detalj men sätt dig in kursens upplägg och pedagogiska material. Öppna presentationerna i visningsläge för att kunna se effekter.

Läs också texten om Metodstödet på Information Sverige. Där finns förslag på hur du kan planera och genomföra lektioner med hjälp av Metodhjulet.

Inför träff 3 den 9 februari

På tredje träffen ska vi kritiskt och konstruktivt diskutera olika lektioners innehåll. Tänk dig att du ska använda innehållet i undervisning med nyanlända. Välj en lektion att titta närmare på. Analysera kritiskt och konstruktivt innehållet i lektionen utifrån frågorna:    

  1. Hur skulle du välja att lägga upp lektionen? 
  2. Vad tror du att utmaningarna blir med lektionen, och hur kan du som kursledare bemöta dom? 
  3. Vad tycker du saknas i lektionsinnehållet? Vad skulle du vilja komplettera med?

I lärarhandledningen finns många övningar, diskussionsfrågor och olika förslag på upplägg. De är tänkta som en verktygslåda som du som är kursledare kan plocka från. Som kursledare behöver du inte följa lärarhandledningen som en manual. Se den istället som ett stöd för din lektionsplanering och det urval du gör för att genomföra en lektion.  

Titta igen på texten om Metodstödet på Information Sverige. Där finns förslag på hur du kan planera och genomföra lektioner med hjälp av Metodhjulet.

När vi träffas så får du prata om detta med dina kollegor och med oss som leder utbildningen. Arbeta gärna i par med den här uppgiften! 

Inför träff 4 den 23 februari

På fjärde träffen kommer vi att prata om att lokalt planera och genomföra kurs i digital kompetens. I detta ingår att ta fram förslag på 1) en pedagogisk planering och 2) en plan för praktiskt genomförande av kurs.

En pedagogisk planering ger en bild av hur ni som verksamhet ser på lärande. Den är också en strategi som anger hur ni ska arbeta för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för lärande. Den pedagogiska planeringen kan innehålla punkter som t.ex. lärandemål, metoder och aktiviteter, utvärdering, spelregler, talutrymme, delaktighet m.m. I den pedagogiska planeringen kan ni använda er av det som vi har gått igenom under utbildningen:​ ​

  • Olika sätt att skapa bra förutsättningar för lärande ​
  • Hur ni kan anpassa innehållet efter deltagarnas behov och förutsättningar​
  • Hur ni vill formulera kursmål och lektionsmål​
  • Hur ni ska göra för att planera så bra lektioner som möjligt​
  • Hur ni vill arbeta med olika strategier: variation i undervisningen, dialogklimat, skapa trygghet & tillit, samt aktivera deltagarna som resurser för varandra. ​

En plan för praktiskt genomförande av kurs i digital kompetens handlar om hur ni lokalt ska organisera er för att ha kurs i digital kompetens. I detta ingår t.ex. marknadsföring och rekrytering, definition av målgrupp, lokaler, digitala verktyg, samverkan m.m.

Uppgiften handlar om att ta fram förslag, eller utkast, till planer som ni kan arbeta vidare med lokalt. Vi förväntar oss inte att ni är klara med dessa när vi träffas. Ni ska sedan få presentera era förslag i helgrupp i syfte att lära av varandra.