Om utbildningen

Välkommen till kursledarutbildning i digital kompetens. På den här sidan finns information om utbildningens innehåll och uppgifter som ska göras inför de träffar som utbildningen består av.

Alla träffar sker klockan 9-12. På grund av smittskyddsläget sker de två första träffarna online via Teams. Vi hoppas att de två senare träffarna kan ske på Göteborgsregionens kommunalförbund, Anders Personsgatan 8 i Göteborg, men vi kommer med besked om detta i senare läge.

Får du förhinder eller blir du försenad? Vänligen sms:a Jakob på telefonnummer 072-204 13 83 eller skicka e-post till någon av oss.

Träffar

Inför träff 1 den 12 januari

På första träffen den 12 januari kommer vi att prata om Sveriges digitaliseringsstrategi, hur digitalisering påverkar individen och samhället samt vilka olika faktorer som spelar in vid utveckling av digital kompetens. Syftet är att svara på frågan varför vi ska arbeta med digital kompetens och hur du som kursledare kan arbeta för att skapa förutsättningar för lärande.

Titta på filmen Om vuxnas lärande (Sensus) inför träffen. Du kan också börja orientera dig på sidorna och titta på lärarhandledning och visuellt material.

Inför träff 2 den 26 januari

På andra träffen den 26 januari kommer vi att prata om kursens struktur, kursmål, lektionsmål, lektionsinnehåll och lektionsplanering. Syftet är att du som kursledare ska få en helhetsbild av kursen.

Inför träffen ska du titta närmare på samtliga lektioner (visuellt material och lärarhandledning) som finns under Kursmaterial. Du behöver inte läsa allting i detalj men sätt dig in kursens upplägg och pedagogiska material. Öppna presentationerna i visningsläge för att kunna se effekter.

Läs också texten om Metodstödet på Information Sverige. Där finns förslag på hur du kan planera och genomföra lektioner med hjälp av Metodhjulet.

Inför träff 3 den 9 februari

På tredje träffen ska vi kritiskt och konstruktivt diskutera olika lektioners innehåll. Tänk dig att du ska använda innehållet i undervisning med nyanlända. Välj en lektion att titta närmare på. Analysera kritiskt och konstruktivt innehållet i lektionen utifrån frågorna:    

  1. Hur skulle du välja att lägga upp lektionen? 
  2. Vad tror du att utmaningarna blir med lektionen, och hur kan du som kursledare bemöta dom? 
  3. Vad tycker du saknas i lektionsinnehållet? Vad skulle du vilja komplettera med?

I lärarhandledningen finns många övningar, diskussionsfrågor och olika förslag på upplägg. De är tänkta som en verktygslåda som du som är kursledare kan plocka från. Som kursledare behöver du inte följa lärarhandledningen som en manual. Se den istället som ett stöd för din lektionsplanering och det urval du gör för att genomföra en lektion.  

Titta igen på texten om Metodstödet på Information Sverige. Där finns förslag på hur du kan planera och genomföra lektioner med hjälp av Metodhjulet.

När vi träffas så får du prata om detta med dina kollegor och med oss som leder utbildningen. Arbeta gärna i par med den här uppgiften! 

Inför träff 4 den 23 februari

På fjärde träffen kommer vi att prata om att lokalt planera och genomföra kurs i digital kompetens. (Mer innehåll kommer inom kort).