Om samhällsorientering

Samhällsorientering – en kurs för dig som är ny i Sverige

Samhällsorientering ger dig viktig information och förståelse för det svenska samhället— en bra start i Sverige!

Du får kunskaper om:

  • dina rättigheter och skyldigheter
  • svensk demokrati och om hur samhället är organiserat
  • arbete och utbildning
  • hälsa och sjukvård
  • barn och familj
  • hur man söker boende

Utbildningen är på ditt eget språk för att du ska få möjlighet att lyssna, ställa frågor och diskutera.
Kursen är gratis. Hela kursen är 34 lektioner.
Alla nyanlända som fått uppehållstillstånd från länder utanför EU kan anmäla sig.

Om oss, Samhällsorienterande insatser, Göteborgs Stad

Du läser samhällsorientering på Samhällsorienterande insatser på Andra Långgatan 19 i Göteborg.

På Samhällsorienterande insatser finns också mycket annat, till exempel:

  • Welcome House för nyanlända som deltar i etableringsprogram – här kan du få hjälp med praktisk information, råd och samhällsvägledning.
  • Frivilliga kurser som Förälder i nytt land samt Digital kompetens.
  • Kontaktskapande program eller projektprogram med arbetsmarknadsfokus.
  • Frivilliga och fördjupande temaföreläsningar i samverkan med externa aktörer kring ämnen som är relevanta och intressanta för målgruppen.

Om den digitala plattformen Samhällsorientering.se

Samhällsorienterande insatser, Göteborgs Stad har utvecklat den digitala plattformen Samhällsorientering.se med finansiering från Länsstyrelsen i Västra Götaland (§37-medel). Ett projekt med att vidareutveckla plattformen pågick under 2017 och fram till 1 mars 2018.