8. ምንዳይ ዕዮ

ምንዳይ  ስራሕ ኣብ ትምህርቲ ቁ.8 ስራሕ ንምድላይ ተግባራዊ ምኽርታት ክንህብ ኢና። ህልዊ ኩነታትኩምን ከምኡ እውን መጻኢ መደባትኩምን ንርኢ። ግደ ቤት-ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሓት ሲቪ (ካሪክለም ቪተ)

Read more

17. ጥዕና

ጥዕና  ኣርእስቲ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ብዛዕባ ጥዕና እዩ ምሉእ ጥዕና ክንብል እንከለና እንታይ ማለትና ኢና፧ ንጥዕናኻ ዚጸልዉዎ`ኸ ኣየኖት ነገራት እዮም፧ ምርጫ ኣገባብ/ቅዲ ህይወት/መነባብሮ ሓደጋታት ናይ

Read more
Innan jag började här så visste jag inte var jag skulle vända mig för att få kunskap om det svenska samhället.
Vi har pratat om poltik och demokrati. Om hur personerna i riksdagen representerar oss och att vi är viktiga som väljare.
Det är jätteviktigt att veta mer om relationen mellan en man och sin fru och barn. Men också med sina grannar!
Vi har varit på studiebesök på Sveriges Television. Det var intressant att prata om nyheter, och se hur dom jobbar.

Vår Facebook-sida