3. ኣስተምህሮ ባህልን ልምዲታትን

ባህሊን  ልምዲታትን ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ፥ ብዛዕባ ሽወደናዊ ባህልን ልምድታትን ክንርኢ ኢና። እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ድማ ነቕርብ፡ ፍጹም ሽወደናዊ ዝበሃል ነገር ኣሎ ድዩ/መለለይኡ፧ ብዛዕባ… Continue Reading 3. ኣስተምህሮ ባህልን ልምዲታትን

Read more

11. ማዕርነትን ፡ ማዕርነት ጾታን።

ሓፈሻዊ ማዕርነትን ፡ ጾታዊ ማዕርነትን ናይ ሎሚ ኣስተምህሮ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ማዕርነት ኮይኑ ፣ ዝያዳ ኣተኩሮ ኣብ ጾታዊ ማዕርነት መንጎ ተባዕትዮን ኣንስትዮን ይምልከት። ውልቀ-ሰባዊ መሰላት ሓፈሻዊ… Continue Reading 11. ማዕርነትን ፡ ማዕርነት ጾታን።

Read more

20. ኣስተምህሮ ክለሳን ገምጋምን

ክትትልን ገምጋምን ኣብዚ ናይ መወዳእታ ኣስተምህሮ`ዚ ኣቐዲሙ ንዝነበረና ኣስተምህሮታት ተመሊስና ኪንርእዮ ኢና ፣ ከምኡ ድማ ነዚ ኮርስ ኪንግምግሞ ኢና። እንታይ ተማሂርካ/ኪ፧ ሓደ ኣሃዛዊ መሕትት-ገምጋም ኪትመልእ… Continue Reading 20. ኣስተምህሮ ክለሳን ገምጋምን

Read more

20. ኣስተምህሮ ክለሳን ገምጋምን

ክትትልን ገምጋምን ኣብዚ ናይ መወዳእታ ኣስተምህሮ`ዚ ኣቐዲሙ ንዝነበረና ኣስተምህሮታት ተመሊስና ኪንርእዮ ኢና ፣ ከምኡ ድማ ነዚ ኮርስ ኪንግምግሞ ኢና። እንታይ ተማሂርካ/ኪ፧ ሓደ ኣሃዛዊ መሕትት-ገምጋም ኪትመልእ… Continue Reading 20. ኣስተምህሮ ክለሳን ገምጋምን

Read more