3. ኣስተምህሮ ባህልን ልምዲታትን

ባህሊን  ልምዲታትን ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ፥ ብዛዕባ ሽወደናዊ ባህልን ልምድታትን ክንርኢ ኢና። እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ድማ ነቕርብ፡ ፍጹም ሽወደናዊ ዝበሃል ነገር ኣሎ ድዩ/መለለይኡ፧ ብዛዕባ… Continue Reading 3. ኣስተምህሮ ባህልን ልምዲታትን

Read more

9. ግብሪን ማሕበራዊ-ሕብሓበን

ግብሪ/ትውጊትን ማሕበራዊ ውሕስነትን/ብልጽግናን እንቋዕ ናብ ኣስተምህሮ 9 ብደሓን መጻእኩም ፦ ብዛዕባ ስርዓተ-ግብሪ (ቀረጽ/ተጎ) ሽወደን ኪንዘራረብ ኢና። ኣብ ሃገረ-ሽወደን እንኸፍሎም ዝተፈላለዩ ዓይነት ግብሪታት (ተጎታት) ዝኣተወ ግብሪ… Continue Reading 9. ግብሪን ማሕበራዊ-ሕብሓበን

Read more

10. ትምህርቲ ንዓበይቲን ናይ ናጻ ግዜን

ትምህርቲ ንዓበይቲን ከምኡ`ውን ናጻ ግዜን ኣብ ኣርእስቲ 10 እንዘራረበሉ ዛዕባ፦ ትምህርቲ ንዓበይቲ ንጥፈታት ናይ ናጻ ግዜ ንዓኹም ብዘገድሱ ንጀምር ፦ ትምህርቲ ኪትመሃሩ ትደልዩ`ዶ፧ ወይ ድማ… Continue Reading 10. ትምህርቲ ንዓበይቲን ናይ ናጻ ግዜን

Read more

11. ማዕርነትን ፡ ማዕርነት ጾታን።

ሓፈሻዊ ማዕርነትን ፡ ጾታዊ ማዕርነትን ናይ ሎሚ ኣስተምህሮ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ማዕርነት ኮይኑ ፣ ዝያዳ ኣተኩሮ ኣብ ጾታዊ ማዕርነት መንጎ ተባዕትዮን ኣንስትዮን ይምልከት። ውልቀ-ሰባዊ መሰላት ሓፈሻዊ… Continue Reading 11. ማዕርነትን ፡ ማዕርነት ጾታን።

Read more

18. ክንክን ጥዕናን ፡ ክንክን ስኒን

ኣብያተ-ሕክምና ከምኡ`ውን ሕክምና ስኒ ኣብ ትምህርቲ 18 ብዛዕባ ጥዕናን-ክንክን ሕማምን ከምኡውን ሕክምና ስኒን ኣብ ሽወደን ቅርብ ኢልና ክንርኢ ኢና። ብኸመይ ይሰርሕ፧ ክንደይ ዝተፋላለዩ ዓይነታት ክንክን… Continue Reading 18. ክንክን ጥዕናን ፡ ክንክን ስኒን

Read more

20. ኣስተምህሮ ክለሳን ገምጋምን

ክትትልን ገምጋምን ኣብዚ ናይ መወዳእታ ኣስተምህሮ`ዚ ኣቐዲሙ ንዝነበረና ኣስተምህሮታት ተመሊስና ኪንርእዮ ኢና ፣ ከምኡ ድማ ነዚ ኮርስ ኪንግምግሞ ኢና። እንታይ ተማሂርካ/ኪ፧ ሓደ ኣሃዛዊ መሕትት-ገምጋም ኪትመልእ… Continue Reading 20. ኣስተምህሮ ክለሳን ገምጋምን

Read more