8. ምንዳይ ዕዮ

ምንዳይ  ስራሕ ኣብ ትምህርቲ ቁ.8 ስራሕ ንምድላይ ተግባራዊ ምኽርታት ክንህብ ኢና። ህልዊ ኩነታትኩምን ከምኡ እውን መጻኢ መደባትኩምን ንርኢ። ግደ ቤት-ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሓት ሲቪ (ካሪክለም ቪተ)

Read more

17. ጥዕና

ጥዕና  ኣርእስቲ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ብዛዕባ ጥዕና እዩ ምሉእ ጥዕና ክንብል እንከለና እንታይ ማለትና ኢና፧ ንጥዕናኻ ዚጸልዉዎ`ኸ ኣየኖት ነገራት እዮም፧ ምርጫ ኣገባብ/ቅዲ ህይወት/መነባብሮ ሓደጋታት ናይ

Read more