1. Utbildning

Mål med lektionen

Deltagaren ska:

  • Utveckla kunskap om utbildning för vuxna i Sverige   
  • Utveckla färdigheter i att använda e-tjänster för att ansöka till olika typer av utbildningar  
  • Utveckla kunskap om råd och stöd vid studier 
  • Utveckla färdigheter i att använda e-tjänster på CSN:s webbsida 

Handledning för kursledare

PPT för kursledare

Det finns många bilder i PPT eftersom det finns många olika typer av utbildningar och för att E-tjänsten på CSN har många steg. Du som kursledare bestämmer tillsammans med deltagarna vilken typ av utbildning som är relevant att gå igenom. Det kan till exempel vara hur man ansöker till yrkesutbildning eller hur man ansöker till en kurs på Komvux. Du behöver inte gå igenom alla bilder utan du väljer utifrån deltagarnas behov i relation till målen för lektionen.

Deltagarmaterial