Information om kursen och materialet

Det här materialet får inte kopieras eller spridas i kommersiellt syfte.

På Integrationscentrum erbjuder vi en fortsättningskurs i digital kompetens som komplement till ordinarie kurs i samhällsorientering. Kursen består av sex lektioner där varje lektion är cirka tre timmar. Kursen ges på arabiska, dari, persiska, somaliska och tigrinja. Vid behov kan vi även ordna kurser på andra språk. Syftet med kursen är att skapa förutsättningar för deltagare att utveckla sin digitala kompetens kopplat till utbildning och arbete.

Materialet till fortsättningskursen är baserade på skärmbilder från dator.

Kursmål

Deltagaren ska

  • utveckla kunskap i hur man hittar och söker yrkesutbildningar.  ​
  • ​utveckla förståelse för hur CV och personligt brev kan utformas.
  • ​utveckla kunskap i hur man hittar och söker arbete samt vad som är viktigt att tänka på före, under och efter en anställningsintervju.​
  • ​kunna orientera sig på Internet för att använda olika myndigheters e-tjänster och webbsidor​​​

Material

Till varje lektion finns:

  • Material för kursledare (handledning och PPT)
  • Deltagarmaterial (Pdf med bilder från PPT. Det finns två versioner: Helbild eller mindre bilder med plats för anteckningar)
  • I vissa lektioner finns också material för deltagare på flera språk

Symboler i handledning för kursledare

Till varje lektion finns en handledning för kursledare med förslag på diskussionsfrågor, övningar m.m. I materialet används dessa symboler för att visa på exempel på hur lektionen kan varieras:

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om Digital kompetens grundkurs eller om materialet är du välkommen att kontakta:

Frida Sundgren
Utvecklingsledare
Integrationscentrum, Göteborgs Stad
frida.sundgren@socialcentrum.goteborg.se