3. Arbeta med ditt CV

Mål med lektionen

Deltagaren ska:

  • Utveckla färdigheter i att skriva ett CV utifrån en mall  
  • Utveckla färdigheter i att registrera en profil på Arbetsförmedlingens webbsida
  • Utveckla kunskap om fler webbsidor där CV kan registreras

Handledning för kursledare

PPT för kursledare

Deltagarmaterial

CV-mallar att ladda ner