4. Personligt brev

Mål med lektionen

Deltagaren ska:

  • Utveckla kunskap om personligt brev  
  • Utveckla färdigheter i att skriva ett personligt brev

Handledning för kursledare

PPT för kursledare

Deltagarmaterial

Mallar för personligt brev att ladda ner