6. Digitala möten och anställningsintervju

Mål med lektionen

Deltagaren ska:

  • Utveckla kunskap om appar för digitala möten
  • Utveckla färdigheter i att starta och delta i digitala möten   
  • Utveckla kunskap om vad som är viktigt före, under och efter en anställningsintervju

Handledning för kursledare

PPT för kursledare

Deltagarmaterial