1. Det digitala samhället

 ​

Mål med lektionen

Deltagaren ska:

  • utveckla kunskap om hur samhället och individen påverkas av digitalisering i vardagen
  • utveckla förståelse för vad det innebär att leva i ett digitalt samhälle
  • utveckla färdigheter i att använda mail

Handledning för kursledare

I den här lektionen finns det 3 PPT: Det digitala samhället, Gmail och Outlook. Du väljer om du går igenom PPT för Gmail eller PPT för Outlook.

PPT för kursledare

PPT Det digitala samhället

PPT Gmail

PPT Outlook

Deltagarmaterial