Information om kursen och materialet

Det här materialet får inte kopieras eller spridas i kommersiellt syfte.

Grundkursen i Digital kompetens på Integrationscentrum är ett komplement till ordinarie kurs i samhällsorientering. Kursen består av sex lektioner där varje lektion är cirka tre timmar. Kursen ges på arabiska, dari, persiska, somaliska och tigrinja. Vid behov kan vi även ordna kurser på andra språk. Syftet med kursen är att skapa förutsättningar för deltagare att utveckla sin digitala kompetens kopplat till behov i vardagen.

Materialet till grundkursen är baserade på skärmbilder från mobiltelefoner eftersom de flesta deltagare har tillgång till och använder en mobiltelefon för digitala ärenden i vardagen (och inte dator).

Kursmål

Deltagaren ska:

  • utveckla förståelse för hur digitalisering påverkar vardagslivet
  • kunna använda digital teknik som smarttelefoner utifrån behov i vardagen
  • utveckla kunskaper i hur internet fungerar samt att söka och värdera olika information på internet​
  • kunna orientera sig på nätet för att använda olika myndigheters e-tjänster och webbsidor

Material

Till varje lektion finns:

  • Material för kursledare (handledning och PPT)
  • Deltagarmaterial (Pdf med bilder från PPT. Det finns två versioner: Helbild eller mindre bilder med plats för anteckningar)
  • I vissa lektioner finns också material för deltagare på flera språk

Symboler i handledning för kursledare

Till varje lektion finns en handledning för kursledare med förslag på diskussionsfrågor, övningar m.m. I materialet används dessa symboler för att visa på exempel på hur lektionen kan varieras:

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om Digital kompetens grundkurs eller om materialet är du välkommen att kontakta:

Frida Sundgren
Utvecklingsledare
Integrationscentrum, Göteborgs Stad
frida.sundgren@socialcentrum.goteborg.se