3. Smarttelefon, BankID och ekonomi

Mål med lektionen

Deltagaren ska:

  • Utveckla färdigheter i att använda BankID
  • Utveckla kunskap om säkerhet relaterat till BankID och digital ekonomi
  • Utveckla färdigheter i att använda bankapp och Swish

Handledning för kursledare

PPT för kursledare

Deltagarmaterial

Digitala betaltjänster Android

Digitala betaltjänster iPhone