5. Aktivitetsrapportera och e-tjänster för Försäkringskassan

Mål med lektionen

Deltagaren ska:

  • Utveckla färdigheter i att aktivitetsrapportera via Arbetsförmedlingen
  • Utveckla färdigheter i att ansöka om ersättning för program hos Arbetsförmedlingen via Försäkringskassan

Handledning för kursledare

PPT för kursledare

Deltagarmaterial