6. E-tjänster för att söka sjukvård, tandvård och bostad

Mål med lektionen

Deltagaren ska:

  • utveckla kunskap om hur man använder e-tjänster för att hantera sjukvård- och tandvårdsärenden
  • utveckla färdigheter i att ansöka om bostad via Boplats

Handledning för kursledare

PPT för kursledare

Deltagarmaterial